Mądre dzieci.

Bajki mają w sobie niektóre mądre rzeczy. Bez książek by był niemądry świat.

Samuel